Dveře do světa

Volební systém KARAO

Zajišťuje motivační a obousměrně kontrolovatelnou cestu volebního procesu.

Motor Blanických rytířů

Národní hra inspirovaná anketou Největší Čech.

Abeceda lidštiny

Nástroj pro rozvíjení intuice.

Vrstvy sebeřízení

Cesta k zodpovědnosti za větší celky.

KARAODYN

Nástroj pro optimalizaci rozhodovacího procesu.

Gödelův teorém

Řešení dokazující úplnost a bezespornost tří symbolových poznávácích systémů člověka