Volební systém KARAO

Skutečná demokracie – volební systém KARAO 

Navrhovaný volební systém zajišťuje motivační a kontrolovatelnou cestu volebního procesu pro volební strany, pro správce voleb, ale i pro každého voliče. Tři díly certifikovaného volebního listu jsou zároveň dokladem pro účetnictví každého z účastníků.

Klíčem systému je správcem voleb předtištěný řádkový „vin kód“ v každé ze tří šablon Volebního Listu. Jedinečností systému je Kód Voliče, tři písmena,  kterými volič doplní „vin kód“ do tří šablon volebního listu. Společně oba kódy zajišťují každému voliči anonymní !! dohledání své volby na stránkách správce voleb. 
Realizace voleb tímto způsobem je průlomem do neprůkazného (ze strany voliče) a nákladného systému voleb stávajících. 
Každá politická strana dostává ročně nejméně 6 000 000 Kč pro své potřeby, proto odměna za účast pro voliče je spravedlivou podmínkou demokratických voleb. Hodnotu státu vytvářejí voliči,….KONEČNĚ !!
Do finanční hodnoty Volebního Listu promítá správce voleb svůj vztah k voličům, protože voliči existenci státu podmiňují a formují. 
Volební list KARAO je vhodné odzkoušet při obecních, firemních či spolkových volbách – šéfům usnadní rozhodování pro výběr
vedoucího, se kterým by zaměstnanci snadněji spolupracovali.
Pro hledání  lidi do řízení obecní, státní či firemní agendy se „mlčící většina“ národa  může (musí?) proměnit v „blanické rytíře“. Návod je zde https://karao.cz/dvere-do-sveta/proud/ , jejich příběh i kodex jsem s přáteli realizoval v letech 2002 – 2012. Kdokoliv další můžete po kliknutí na odkaz v jejich díle pokračovat.

Je nezbytné ŽÁDAT A PROSADIT TENTO ZPŮSOB VOLEB (viz šablona VL níže)
…mlčící většina – to jsme my, blaničtí rytíři, …už nespíme, poznáváme se podle „placky“ s trikolorou a QR kódem = odkazem na volební systém KARAO  – vše další už vede k tlaku na vládu, aby přijala skutečně demokratickou formu voleb.

Správce voleb zajišťuje:
a) upřesnění voleb (regionální, firemní, spolkové anebo referendum)
b) hodnotu neaktivovaného VL, předtištění 17 prvků „vin“ kódu  (z řady náhodných čísel) a distribuční agendu před i po volbách.
c) přenos informací zajišťuje internet v „online“ propojení účastníků.
d) předání dokladů zajišťuje pošta.
Míra anonymity voleb je volitelná, ale u státních daná, jištěná obsluhou voleb a pozorností voliče při vyplňování dílů Volebního Listu.

  1. Volič po kontrole totožnosti, dostane aktivovaný VL, kde obsluha voleb datem a razítkem aktivovala finanční hodnotu VL na každém ze tří dílů VL.
  2. Volič „pro peníze“ vyplní nulami (svojí znalost stran a kandidátů) na všechny tři šablony VLa do „Poukázky“ vyplní své jméno, adresu a RČ.  První díl VL odtrhne a použije později pro vyplacení částky za účast ve volbách. Druhý a třetí díl  předá obsluze voleb ke skenování do volebního systému pro statistické účely.
  3. Volič „pro nás všechny“ (peníze oželí) investuje svůj rozum a důvěru lidem, kterým věří, vloží tři další znaky za předtištěný kód do všech tří dílů VL . Ponechá si první díl VL se svojí adresou a obsluze voleb odevzdá zbytek VL.
  4. Správce voleb zajistí účastníkům voleb převod peněz na jejich volební účet a voličům peněz na jejich adresu.

 

Volební lístek volebního systému KARAO