Obchodní podmínky pro skeletové sklolaminátové dveře KARAO

Tohle by bylo vhodné zaktualizovat podle současného stavu. Identifikační štítky se již nepoužívají.

Při větší objednávce lze pro každý kus dveří vytvořit identifikační štítek se specifikací dveřního křídla – včetně jeho umístění v objektu (může číslicí označit pozici v projektu či v budově). Štítek s údaji je nalepený na straně závěsů v polodrážce dveří a souhlasí s údaji na internetové objednávce (telefonická objednávka nemá tuto zpětnou kontrolu).

  1. Za shodu výrobků s objednávkou je zodpovědný výrobce, za kontrolu při zadávání a expedici zakázky je zodpovědný odběratel.
  2. Podmínkou realizace je dohoda o způsobu úhrady, popř. o výši zálohy na zakázku. Výroba dveří barevných či dodatečně upravovaných začíná od data připsání zálohy na účet dodavatele, pokud není dohodnuto jinak.
  3. Změny v objednávce lze řešit telefonicky, v mezích výrobní lhůty lze některé po dohodě akceptovat. Termín dodání zakázky se odvíjí z počtu došlých objednávek, popř. dodatečných změn ze strany zákazníka.
  4. Záruční doba na dveře KARAO platí 2 roky od data expedice (viz údaj na štítku či faktuře) – pokud odběratel/obchodník dodržuje skladovací podmínky (viz technický list). 
  5. Záruka se vztahuje na vodovzdornost, zkroucení a rozlepení. Pružnost dveří je výhodou, není závadou. Na dveře, u kterých zákazník požadoval zkrácení s dodatečným zalaminováním, se nevztahuje záruka na optické vady, dané zásahem do výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo neohlášené kontroly skladovacích podmínek u obchodníka.
  6. Úroveň platební morálky odběratele určuje vývoj vzájemné spolupráce. Následná objednávka bude akceptována až po úhradě předešlé zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak (např. záloha ve výši 100% nové objednávky).
  7. Neomluvená platební nekázeň odběratele bude „odměněna“ uvedením jeho jména a adresy na této i dalších webových stránkách. (tuhle výhrůžku navrhuju dát pryč, jen to vlévá divnou energii do vztahu hned od jeho zrodu a špatných zkušeností již moc není, co si tak vybavuju)
  8. Varianty výběru dopravy dveří jsou součástí těchto obchodních podmínek (viz Doprava – toto by chtělo odkaz).
  9. Zákazník ve vlastním zájmu při převzetí zkontroluje neporušenost obalu (4 kartonové růžky + smršťovací folie).
  10. Další = všeobecné obchodní podmínky jsou dány příslušnými zákony. (zde vhodné odkaz přímo na zákoník)