Cíle a vlastnosti Blanického rytíře

Skutečná demokracie – volební systém KARAO (námět od p. Jarmily Kubátové) 

 

Navrhovaný volební systém zajišťuje motivační a obousměrně snadno kontrolovatelnou cestu volebního procesu (= přidělování státního příspěvku pro volební strany) každému z účastníků voleb. 
Klíčem systému je předtištěný řádkový kód z číslic a písmen (jako VIN u aut), volitelně doplněný voličem, který místo odměny za svou účast ve volbách vloží finanční i sebeřídící hodnotu voleb politické straně anebo jednomu z kandidátů. Čísla stran i kandidátů může volič nahradit nulami v případě, že volič jde k volbám jen pro POUKÁZKU na peníze.
„Sken“ zbývajících dílů (obsluhou voleb) slouží k internetové kontrole cesty mého hlasu“, fyzické díly VOLEBNÍHO LISTU slouží k účetní kontrole všech účastníků tohoto jedinečného způsobu voleb.

 

Cíle a vlastnosti Blanického rytíře: (nebo též bla-bla rytíře)
  1. Po zralé úvaze se rozhodne pro pozitivní přístup k životu a k lidem.
  2. Uvědomuje si včas, kdy jeho svobodná vůle překáží svobodné vůli jiného.
  3. Podle svých možností dává občas svým bližním něco svého zadarmo.
  4. Je ozbrojen pouze slovy a láskou, dokáže slovy obhájit své činy.
  5. Je schopen rozpoznat, kdy nemá a kdy má mlčet.

Navrhovaný volební systém zajišťuje motivační a obousměrně snadno kontrolovatelnou cestu volebního procesu (= přidělování státního příspěvku pro volební strany) každému z účastníků voleb.
Klíčem systému je předtištěný řádkový kód z číslic a písmen (jako VIN u aut), volitelně doplněný voličem, který místo odměny za svou účast ve volbách vloží finanční i sebeřídící hodnotu voleb politické straně anebo jednomu z kandidátů. Čísla stran i kandidátů může volič nahradit nulami v případě, že volič jde k volbám jen pro POUKÁZKU na peníze.
„Sken“ zbývajících dílů (obsluhou voleb) slouží k internetové kontrole „cesty mého hlasu“, fyzické díly VOLEBNÍHO LISTU slouží k účetní kontrole všech účastníků tohoto jedinečného způsobu voleb.

Podstatou systému je Kód Osoby Voliče (KOV) a Trojdílný Propisovací List (TVL), Finanční hodnotu TVL určuje správce voleb pro strany či kandidáty, příspěvek zahrnuje i odměnu za účast ve volbách pro osobu voliče.
PRO SEBE – anebo – PRO VŠECHNY, to je téma pro každého, kdo jde k volbám.

Realizace tohoto systému je průlomem do neprůkazného (ze strany voliče) a nákladného systému voleb stávajících. Současně systém KARAO formou fyzických dokladů (3 oddělitelné části TVL) propojuje i řeší! doplňkem kódu KOV J) anonymitu, ale i právo voliče kontrolovat účetní čistotu voleb.
Správce voleb určuje finanční hodnotu aktivovaného volebního listu pro pokladny jednotlivých stran (anebo kandidátů) – včetně peněžní odměny za účast pro aktivního voliče.
Aktivací TVL se dále rozumí: upřesnění typu voleb (regionální, firemní, spolkové či referendum), distribuční agenda před i po volbách a datum či období pro uplatnění volebního listu voličem.
Správce voleb vytvoří finanční hodnotu volebního listu tak, aby udržel prostředky pro další hospodaření (politické strany/firmy/spolku…). Míra anonymity je volitelná, u státních voleb jištěná pozorností voliče.
Volbou obou složek finanční hodnoty TVL promítá správce voleb a později i volič svůj žebříček hodnot.
Volební systém KARAO lze uplatnit i v regionech, ve firmách anebo zájmových spolcích.

Volební propisovací list pro státní volby využívá tři části TVL pro kontrolu cesty peněz: a) pro správce voleb, b) pro voliče, c) pro politické strany anebo jednotlivé kandidáty. Přenos informací zajišťuje internet v „online“ propojení účastníků a putování dokladů zajišťuje pošta. Návod pro použití :

Občan předloží u přepážky na poště či v dané místnosti svůj OP, po kontrole od obsluhy dostane volič aktivovaný volební list (= s vyplněným prvním řádkem všech tří šablon od správce voleb), kde obsluha voleb datumovým razítkem na každém dílu aktivovala finanční hodnotu TVL a předala jej do rukou voliče.

Volič A) „pro peníze“ vyplní nulami (svou znalost stran a kandidátů) všechny tři šablony TVL ale do první vyplní své jméno, adresu a RČ. První šablonu odtrhne a použije později pro vyplacení částky za účast ve volbách. Druhou a třetí část TVL (s vyplněnými nulami) předá obsluze voleb ke skenování do volebního systému pro statistické účely.

Volič B) „pro všechny“ (peníze oželí) investuje svůj rozum a důvěru do slibů (číslo strany nebo číslo kandidáta a vloží svůj Přídavek kódu KOV (dva další znaky) za předtištěný kód do všech tří částí TVL.

Ponechá si první díl se svojí adresou a předá druhý a třetí díl TVL (adresa se nevyplňuje) obsluze voleb k naskenování pro správce voleb.

Osobní přídavek (Kód Osoby Voliče) na všech dílech TVL jistí dohledatelnost peněz, anonymitu, ale i totožnost voliče.

Správce voleb zajistí všem účastníkům voleb převod peněz na jejich volební účet. Průběžná internetová i dodatečná věcná kontrola systému KARAO shodným Kódem Osoby Voliče je plně průkazná.

Volební systém KARAO je zdarma a pro všechny…už dlouho, ale dozrál až letos.

(Jan Koňas, Vlašim, 9.9. 2006. Revize 6.5. 2012, 10.7. 2013 a po řadě změn dnes 19. 8. 2023)