Obchodní podmínky pro skeletové sklolaminátové dveře KARAO

Při objednávce z internetu program zákazníkovi pro každý kus dveří zajišťuje identifikační štítek se specifikací dveřního křídla — včetně jeho umístění v objektu (může číslicí označit pozici v projektu či v budově). Štítek s údaji je nalepený na polodrážce dveří a souhlasí s údaji na internetové objednávce (telefonická či faxová objednávka nemá tuto zpětnou kontrolu).
  1. Za shodu výrobků s objednávkou je zodpovědný výrobce, za kontrolu při zadávání a expedici zakázky je zodpovědný odběratel.
  2. Podmínkou realizace přes internet i mimo něj je dohoda o způsobu úhrady, popř. o výši zálohy na zakázku. Výroba dveří barevných, s dekorem dřeva či dodatečně upravovaných začíná od data připsání zálohy na účet dodavatele , pokud není dohodnuto jinak.
  3. Změny v objednávce lze řešit telefonicky, v mezích výrobní lhůty lze některé po dohodě akceptovat. Termín dodání zakázky se odvíjí z počtu došlých objednávek, popř. dodatečných změn ze strany zákazníka.
  4. Záruční doba na dveře KARAO platí 2 roky od data expedice (viz údaj na štítku či faktuře) — pokud odběratel/obchodník dodržuje skladovací podmínky (viz technický list). Záruka se vztahuje na vodovzdornost, zkroucení a rozlepení. Pružnost dveří není závadou. Na dveře, u kterých zákazník požadoval zkrácení s dodatečným zalaminováním, se záruka nevztahuje na optické vady, dané zásahem do výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo neohlášené kontroly skladovacích podmínek u obchodníka.
  5. Úroveň platební morálky odběratele určuje vývoj vzájemné spolupráce. Následná objednávka bude akceptována až po úhradě předešlé zakázky, pokud nebude faxem dohodnuto jinak (např. záloha ve výši 100% nové objednávky).
  6. Neomluvená platební nekázeň odběratele bude „odměněna“ uvedením jeho jména a adresy na této i dalších webových stránkách.
  7. Varianty výběru dopravy dveří jsou součástí těchto obchodních podmínek (viz Doprava).
  8. Při objednaném použití zásilkové dopravní služby tato přebírá zodpovědnost za dodání objednaného zboží v nepoškozeném stavu. Zákazník ve vlastním zájmu při převzetí zkontroluje neporušenost obalu (4 kartonové růžky + smršťovací folie + bublinková folie obalená další smršťovací folií).
  9. Další obchodní podmínky jsou dány příslušnými zákony.